PROJEKTI

Hipatijin put

U naučnom centru NEMO iz Amsterdama, od 2 do 4. novembra 2015. godine održan je prvi radni sastanak projekta Hypatia, posvećen podsticanju devojaka da grade naučnu karijeru

Prvi radni sastanak u okviru evropskog projekta Hypatia održava se u periodu od 2. do 4. novembra 2015. godine u naučnom centru NEMO u Holandiji. Projekat Hypatia je finansiran od strane Evropske komisije kao projekat iz programa Horizont 2020. Centar za promociju nauke jedan je od deset partnera u konzorcijumu i treba da razvije i sprovede strategiju komunikacije tokom trajanja projekta sa svim relevantnim ciljnim grupama.

Radni sastanak koji se održava u Amsterdamu je prilika da se svi partneri na projektu bolje upoznaju. Dubravka Vejnović, koordinatorka projekta ispred CPN-a, predstavila je rad Centra kao i ulogu i očekivanja koje CPN ima u okviru projekta Hypatia. Sastanku je prisustvovalo 30 učesnika, a pored predstavljanja svih partnera i učesnika na projektu, radni sastanak je obuhvatio i radionice, diskusije po grupama kao i razmatranje strategija diseminacije projekta.

Trogodišnji projekat Hypatia zvanično je započet u avgustu 2015. godine, a jedan od njegovih prioritenih ciljeva je izrada alata i uputstava kako da se mlade devojke, posebno iz STEM sfere (Science, Technology, Engineering and Mathematics) motivišu da svoje karijere grade u nauci čime će nauka postati inkluzivnija. Hypatia će biti implementirana u 14 zemalja širom Evropske unije, u školama, muzejima i različitim naučnim institucijama.

Projekat je okrenut mladima uzrasta od 13 do 18 godina, a aktivnosti će obuhvatiti edukaciju i razgovore o tome da nauka nije „rezervisana“ mahom za dečake, kao i da ne postoji nikakva rodna predispozicija kada je bavljenje naukom u pitanju. Devojke mogu biti i jesu jednako uspešne kao i njihove kolege u svim naučnim oblastima.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs