KONKURSI

Otvoren konkurs za saradnike Evropske komisije

Objedinjeni istraživački centar (JRC) pravi bazu podataka za buduće saradnike

Evropska komisija raspisala je konkurs za potencijalne nove saradnike, sa ciljem da napravi bazu podataka za buduće projekte i programe.

Kandidate sa kojima će biti sklopljeni ugovori će birati Objedinjeni istraživački centar (JRC), a mogućnost da se prijave imaju građani zemalja članica EU i zemalja uključenih u program istraživanja i inovacija Horizont 2020.

Saradnici koji potpišu ugovor radiće pod supervizijom naučnika-seniora i imaće svoje obaveze kao deo istraživačkog tima, i to, između ostalog, u ovim oblastima:
– rad u laboratoriji
– modelovanje i simulacija
– razvoj softvera
– dizajn i realizacija naučnog i tehničkog istraživanja, eksperimenti
– pisanje, objava i prezentacija naučnih izveštaja, članaka i materijala za konferencije i dr.

Objedinjeni istraživački centar (Joint Research Center) igra važnu ulogu u pružanju naučne i tehnološke podrške proširenju i procesu pristupanja Evropskoj uniji. JRC je član Interservisne grupe Proširenje i sarađuje sa Generalnim direktoratom EU za proširenje u okviru pregovora o pristupanju.

Misija JRC-a kao unutrašnjeg servisa Evropske komisije jeste da za potrebe Komisije obezbedi nezavisnu tehničku podršku donošenju politika EU zasnovanu na naučnim podacima.

Istražite više o konkursu Evropske komisije za nove saradnike.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs