JUBILEJI

Jubilarni seminar u Petnici

U Istraživačkoj stanici Petnica, 3. aprila, u 12 časova, održao se 3000. seminar 

Nakon 32 godine postojanja, Istraživačka stanica Petnica organizovala 3000. seminar po redu, u četvrtak, 3. aprila, u 12 časova. Tom prilikom je otvorena i stalna postavka Petničkog muzeja.

Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova ili radionica, najčešće u trajanju od više dana. Na ovim programima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta.

Najveći broj programa Istraživačke stanice Petnica namenjen je učenicima srednjih škola, odnosno mladima u uzrastu od 15 do 19 godina, kojima se nudi mogućnost da učestvuju na raznovrsnim seminarima i kursevima.

Istražite više o Istraživačkoj stanici Petnica.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs