Naučni krug

Iskustva iz Japana u borbi protiv zagađenja

Na Hemijskom fakultetu u Beogradu održava se simpozijum na kojem će japanski stručnjaci preneti svoja iskustva u saniranju zagađenja i zaštiti životne sredine

U petak, 21. februara, na Hemijskom fakultetu održava se simpozijum pod nazivom Japan-Serbia Environmental Exchange. Ovim simpozijumom obeležiće se početak projekta „Unapređenje životne sredine u Pančevu, Srbiji, kroz saradnju između akademije, gradske uprave, industrije i građana“, koji se odvija pod pokroviteljstvom programa partnerstva JICA (Japanska agencija za međunarodnu saradnju). Takođe, ovaj simpozijum označiće i završetak projekta između Institututa za rudarstvo i metalurgiju iz Bora i Univerziteta Akita realizovanog pod pokroviteljstvom SATREPS poziva.

Projekat „Unapređenje životne sredine u Pančevu, Srbiji, kroz saradnju između akademije, gradske uprave, industrije i građana“ bavi se oblastima hemije i biotehnologije zaštite životne sredine, a njime rukovode profesor Takeši Nakano sa Univerziteta u Osaki i vanredni profesor Vladimir Beškoski sa Hemijskog fakulteta u Beogradu.

Zagađenje će biti mereno na tri lokacije u Gradu Pančevo – na deponijama komunalnog otpada, zemljištu koje se nalazi u okolini industrijske zone Pančeva i u parku prirode Ponjavica. Planirano je da se urade hemijska, mikrobiološka i biohemijska analiza uzoraka zemljišta da bi se utvrdilo koliki je stepen zagađenja i da li su u pitanju organske ili neorganske zagađujuće supstance. Tokom projekta, japanski stručnjaci preneće svoja iskustva u saniranju sličnih situacija u Japanu predstavnicima akademije, industrije, civilnih organizacija i zvaničnicima gradske uprave Grada Pančeva.

Posebno je značajno iskustvo stručnjaka iz grada Tojoka, jednog od najzagađenijih japanskih gradova pre 40 godina, gde se kao posledica prljave industrije i prekomerne upotrebe pesticida drastično promenio biodiverzitet. Nakon angažovanja gradskih vlasti u saniranju nastalih zagađenja i prevenciji nastanka novih, danas je Tojoka jedna od najčistijih oblasti u Japanu u koju su se nakon niza godina vratile rode. Krajnji cilj projekta je edukacija i podizanje svesti lokalnog stanovništva, ali i industrije, o ličnoj odgovornosti u formiranju divljih deponija, zagađivanju usled neadekvatnog odlaganja ambalaže od pesticida i đubriva i neadekvatnih prljavih tehnologija u odlaganju industrijskog i komunalnog otpada.

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu već skoro deceniju ima uspostavljene čvrste veze sa velikim brojem naučnoistraživačkih organizacija iz Japana, realizovanih kroz nekoliko projekata koje finansira Japanska agencija za međunarodnu saradnju – JICA, i kroz prestižne stipendije koje dodeljuje Japansko društvo za promociju nauke – JSPS.

U sklopu ovih saradnji više od 20 eksperata iz Japana boravilo je u Srbiji, održano je više od 50 predavanja iz oblasti hemije i biotehnologije životne sredine, a dvadesetak naučnika Univerziteta u Beogradu je bilo na stručnom usavršavanju na univerzitetima u Tokiju, Osaki i Kobeu. Organizovan je veći broj seminara i radionica za studente, istraživače i nastavnike iz Srbije, kao i seminari za individualne poljoprivredne proizvođače na kojima su imali mogućnost da steknu znanja o pravilnom upravljanju ambalažnim otpadom koji zaostaje nakon upotrebe pesticida i đubriva.

Februarski simpozijum organizuje se sa idejom ostvarivanja novih kontakata i mogućnosti za saradnju i na njemu će pored prezentacija kolega iz Japana i Srbije biti održane i kratke posterske prezentacije radova studenata svih nivoa poslediplomskih studija, kao i mladih doktora nauka u cilju predstavljanja tekućih istraživanja iz oblasti zaštite životne sredine koja se realizuju u Srbiji.

Delegaciju iz Japana koja će prisustvovati simpozijumu čine uvaženi japanski naučnici i profesori, direktor udruženja HEAA (Udruženje za unapređenje životne sredine prefekture Hjogo), dr Kazuhiro Akijama, direktor Instituta za zaštitu životne sredine prefekture Hjogo (HPIES), dr Jasuhiro Kanda, kao i gradonačelnik grada Tojoka, Muneharu Nakagai. Pored predstavnika Hemijskog fakulteta i rektorke Univerziteta u Beogradu, cimpozijum će otvoriti i ambasador Japana u Republici Srbiji, Junići Marujama.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs