NIKOLA KOPERNIK (1473-1543)

Zemlja nije središte sveta

Istražite 13 ideja koje su promenile svet

Kopernikova ideja omogućila je pojavu Njutnove fizike i otvorila polje slobodnog naučnog mišljenja za sve i svakoga, i na taj način postala ključan preduslov za epohu prosvetiteljstva

Kopernikanska revolucija je povela sve nauke u pravcu budućnosti, zauvek pomerivši granice našeg znanja. Iako se ideja o Zemlji koja kruži oko Sunca mogla naći još u umovima starogrčkih mislilaca, naučna paradigma srednjeg veka smestila je Zemlju u centar kosmosa.

Možda bi tu i ostala da Nikola Kopernik, poljski astronom, matematičar, lekar i sveštenik, 1543. godine nije objavio knjigu „O kretanju nebeskih tela“, smelo tvrdeći da se naša planeta kreće oko svoje ose i istovremeno oko Sunca, kao i ostale planete Sunčevog sistema.

Po dotadašnjoj kosmološkoj teoriji, koju su razvili Aristotel i Ptolomej, a koja se zadržala do 16. veka zahvaljujući Hrišćanskoj crkvi, Zemlja je bila centar svemira, planete (zvezde lutalice) su se oko nje kretale, a zvezde stajalice su bile zakačene za nebesku sferu.

 Neki od najvećih učenjaka svih vremena, poput Đordana Bruna i Galilea Galileja, platili su svojim životima i svojom slobodom dokaz istinitosti tvrdnje da Zemlja nije centar univerzuma. Heliocentrizam je postao opšteprihvaćen čitav vek nakon Kopernikove smrti.

ŠUMA ZNANJA

U okviru izložbe „Šuma znanja“ Centar za promociju nauke je predstavio trinaest naučnih ideja koje su promenile svet. Tekstove je pripremila grupa autora: S. Bubnjević, N. Grubač, M. Nikolić, D. Vejnović, A. Brajović, K. Vuković, T. Marković i B. Klobučar, a rezenzent je M. Ćirković.

Istražite više o idejama koje su promenile svet.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs