EDVARD DŽENER (1749-1823)

Telo prepoznaje zarazu

Istražite 13 ideja koje su promenile svet

Zahvaljujući vakcinaciji, milijarde ljudi više nemaju razloga da strahuju od nekada smrtonosnih bolesti kao što su tuberkuloza, velike boginje, polio, hepatitis…

Vakcina je izum koji je spasao živote milijardi ljudi. Praktično, vakcina je medicinski preparat koji sadrži materijal dobijen od mikroorganizama ili njihovih delova. Kada dospeju u naše telo, ovi umrtvljeni neprijatelji našeg tela aktiviraće naš imuni sistem. On tada stvara antitela koja štite naš organizam od opasnih zaraza.

Edvard Džener (1749–1823), engleski seoski doktor, primetio je da krave mlekarice obolevaju od slabije, nesmrtonosne varijante kravljih boginja. Zaključio je da postoji nešto u gnoju plikova što ih štiti od opasnih velikih boginja.

Želeći da ispita svoju pretpostavku, Džener je 1796. godine gnoj iz plika jedne mlekarice nekoliko dana ubrizgavao dečaku Džejmsu i nakon toga ga zarazio velikim boginjama. Dečak se razboleo, ali se posle samo nekoliko dana potpuno oporavio bez ikakvih posledica. Tako je nastala vakcina.

Sama reč vakcina potiče od latinske reči vacca, što znači krava. Džener nije patentirao svoj pronalazak, kako vakcine ne bi postale preskupe i nedostupne mnogima. Ovo je označilo i početak nove naučne discipline – imunologije.

ŠUMA ZNANJA

U okviru izložbe „Šuma znanja“ Centar za promociju nauke je predstavio trinaest naučnih ideja koje su promenile svet. Tekstove je pripremila grupa autora: S. Bubnjević, N. Grubač, M. Nikolić, D. Vejnović, A. Brajović, K. Vuković, T. Marković i B. Klobučar, a rezenzent je M. Ćirković.

Istražite više o idejama koje su promenile svet.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs