NIKOLA TESLA (1856-1943)

Elektroni pokreću svet

Istražite 13 ideja koje su promenile svet

Danas imamo generatore i motore za naizmeničnu struju, a električnu energiju provodimo veoma efikasno. Bez Tesline ideje, elektricitet ne bi bio ni približno tako koristan

Svet zna za elektricitet još od antike, kada su pronađena električna svojstva ćilibara. Međutim, ideja upotrebe naizmenične struje stara je samo jedan vek.

Za razliku od jednosmerne struje, kod naizmenične elektroni menjaju smer kretanja. No, struja ipak teče u jednom smeru, od izvora ka potrošaču, jer se električno polje kroz provodnik prostire u jednom smeru, brzinom bliskom brzini svetlosti. 

Na principima koje je postavio Majkl Faradej, francuski izumitelj Ipolit Piksi je 1832. godine konstruisao prvi alternator, koji je kinetičku energiju transformisao u naizmeničan napon. Međutim, svoj patent Piksi je preuredio i od njega napravio jednosmerni generator električne energije.

Jednosmerna struja je krajem 19. veka bila standard u Americi. Međutim, 1887. srpsko-američki naučnik Nikola Tesla (1856–1943) patentira novi indukcioni motor i počinje rad na naizmeničnim strujama, jer u njima vidi budućnost.

To izazva agresivnu kampanju Tomasa Edisona, nosioca dotadašnjih patenata, i počinje istorijski „rat struja“, koji Teslina naizmenična struja dobija 1893. na Svetskoj izložbi u Čikagu. 

ŠUMA ZNANJA

U okviru izložbe „Šuma znanja“ Centar za promociju nauke je predstavio trinaest naučnih ideja koje su promenile svet. Tekstove je pripremila grupa autora: S. Bubnjević, N. Grubač, M. Nikolić, D. Vejnović, A. Brajović, K. Vuković, T. Marković i B. Klobučar, a rezenzent je M. Ćirković.

Istražite više o idejama koje su promenile svet.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs