Istražite...

Brojevi

<<< RUBRIKE

<<< AUTORI

<<< Naslovna strana

 

BROJEVI

√2

Svetogrđe Pitagorejca Hipasa iz Metaponta ogledalo se u tome što je strogo čuvanu matematičku tajnu o nesamerljivim dužinama otkrio onima koji su bili nedostojni da je prime

Pročitajte više →

 

BROJEVI

Beskonačnost

Ukoliko bi beskonačno velikoj grupi majmuna koji kucaju nasumična slova na tastaturi dali beskonačno vremena, u jednom trenutku bi jedan od njih iskucao sabrana dela Vilijama Šekspira

Pročitajte više →

 

BROJEVI

Tri

Preterano je reći da trojka karakteriše celu ljudsku misao, ali gotovo da nema oblasti u kojima stvari i pojave nisu izdeljeni na tri celine

Pročitajte više →

 

Brojevi

Pi

Kada su odredili vrednost broja π, matematičari su izveli brojne obrasce koje nikako nisu mogli prethodno da postave. Nazvali su ga Pi – π, kao početno slovo grčke reči perimetar, što znači meriti okolo

Pročitajte više →

 

Brojevi

Plankova konstanta

Maks Plank je uočio da je energija emitovanih svetlosnih čestica bila proporcional učestalosti njihovih oscilacija. Ova ideja promenila je tok fizike

Pročitajte više →

 

Brojevi

Nula

Indijski matematičar Bramagupta usudio se da 628. godine p.n.e. pogleda u prazninu i da u njoj vidi nešto – novi broj! Upoznajte nulu, koju ni Vavilonci ni Maje, pronalazači cifara, nisu prepoznavali kao broj

Pročitajte više →

 

Brojevi

Avogadrov broj

Upoznajte Avogadrov broj, konstantu koja vam omogućava da prebrojite molekule H2O u jednoj čaši vode

Pročitajte više →

 

BROJEVI

Imaginaran broj

Upoznajte i, imaginarni broj, koji ćemo zajedno sa ostalim interesantnim brojevima predstaviti u novoj rubrici na Elementarijumu

Pročitajte više →

Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs