Истражите...

Бројеви

<<< РУБРИКЕ

<<< АУТОРИ

<<< Насловна страна

 

БРОЈЕВИ

√2

Светогрђе Питагорејца Хипаса из Метапонта огледало се у томе што је строго чувану математичку тајну о несамерљивим дужинама открио онима који су били недостојни да је приме

Прочитајте више →

 

БРОЈЕВИ

Бесконачност

Уколико би бесконачно великој групи мајмуна који куцају насумична слова на тастатури дали бесконачно времена, у једном тренутку би један од њих искуцао сабрана дела Вилијама Шекспира

Прочитајте више →

 

БРОЈЕВИ

Три

Претерано jе рећи да троjка карактерише целу људску мисао, али готово да нема области у коjима ствари и поjаве нису издељени на три целине

Прочитајте више →

 

Бројеви

Пи

Када су одредили вредност броја π, математичари су извели бројне обрасце које никако нису могли претходно да поставе. Назвали су га Пи – π, као почетно слово грчке речи периметар, што значи мерити около

Прочитајте више →

 

Бројеви

Планкова константа

Макс Планк је уочио да је енергија емитованих светлосних честица била пропорционал учесталости њихових осцилација. Ова идеја променила је ток физике

Прочитајте више →

 

Бројеви

Нула

Индијски математичар Брамагупта усудио се да 628. године п.н.е. погледа у празнину и да у њој види нешто – нови број! Упознајте нулу, коју ни Вавилонци ни Маје, проналазачи цифара, нису препознавали као број

Прочитајте више →

 

Бројеви

Авогадров број

Упознајте Авогадров број, константу која вам омогућава да пребројите молекуле H2O у једној чаши воде

Прочитајте више →

 

БРОЈЕВИ

Имагинаран број

Упознајте i, имагинарни број, који ћемо заједно са осталим интересантним бројевима представити у новој рубрици на Елементаријуму

Прочитајте више →

Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs