U CENTRU

Rezultati Javnog poziva

Centar za promociju nauke objavljuje preliminarnu rang-listu projekata promocije i popularizacije nauke u kategoriji 4 kojima su dodeljena sredstva za 2018. godinu

Centar za promociju nauke objavljuje preliminarnu rang-listu projekata kojima su odobrena sredstva u okviru Javnog poziva CPN-a za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke za kategoriju 4 u 2018. godini. U okviru ove kategorije biće finansirana izrada eksponata koji će se realizovati u parkovima nauke po zadatom idejnom rešenju.

Ukupna raspoloživa sredstva izdvojena za ovu namenu iznose 2.000.000,00 dinara, odnosno okvirno 200.000,00 dinara za svaki od gradova u kojima se već nalazi, ili će se nalaziti Park nauke.

Prijave i projektne aplikacije ocenjivane su po četiri pojedinačna kriterijuma ocenom od 0 do 5:

1. Način izvođenja: vrste materijala, način rešenja pojedinih problema u funkcionisanju eksponata, potrebe za održavanjem eksponata;

2. Cena izvođenja: ukupna cena sa svim troškovima;

3. Rok izvođenja: rok za izradu i postavljanje eksponata;

4. Reference: reference izvođača i članova tima.

STATISTIKA JAVNOG POZIVA

Za Kategoriju 4 Javnog poziva za 2018. godinu elektronskim putem u roku se prijavilo 32 projekata iz 10 gradova Srbije. Sredstva su dodeljena za 18 projekata, i to: 2 u Šapcu, 3 u Kikindi, 1 u Ranovcu, 1 u Kruševcu, 1 u Užicu, 2 u Nišu, 1 u Čačku, 2 u Kragujevcu, 1 u Knjažnjvcu i 4 u Leskovcu .

Eksponati koji će na osnovu Javnog poziva biti napravljeni u parkovima u navedenim gradovima su:  Kohezija-adhezija, NUM magnetni sto, Muzikom kroz nauku i umetnost, Stub daljinar, Čovek sistem – kardiovaskularni sistem, Čovek sistem – skeletni sisten, Mesečev sat, Prava kriva, Botanička slagalica, Vetroturbina, Kaleidoskop, Periodni sistem elemenata i Optičke iluzije.

Istražite više o preliminarnim rezultatima Javnog poziva ovde

 

 

 

 

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs