Paradoksi

Kuda plovi ova Fejsbuk grupa?

U novoj, zagonetnoj i logički izazovnoj rubrici PARADOKSI, Jovana Nikolić oživljava jednu intrigantnu kontradikciju o Tezejevom brodu

Tekst: Jovana Nikolić

Na Fejsbuku je napravljena grupa „Volimo nauku“ čiji je cilj bio okupljanje ljubitelja nauke i razmena njihovih informacija i ideja. Kako je vreme prolazilo, u grupu su ulazili novi članovi, a stari su je napuštali.

I onda se, takođe na Fejsbuku, pojavila informacija da grupa „Volimo nauku“ postoji tri godine, ali je primećeno da ova grupa nema više nijednog člana koji je bio tu na početku, ali da ima nove članove.

Ako bi neko uporedio spisak članova grupe kada je osnovana i spisak članova tri godine kasnije, primetio bi da to nije ista grupa ljudi. Da li je to i dalje grupa „Volimo nauku“? Tema kojom se grupa bavi je ostala ista, ali nisu isti ljudi koji su je činili. Šta je identitet grupe, ljudi koji je čine ili njihov cilj?

Možete reći: grupa je ista jer nije promenila naziv i namenu. Kako objasniti činjenicu da tu grupu sada čine drugi ljudi? Da li je grupa ljudi zbir samih tih ljudi ili nešto više?

Možete reći i: to je sada druga grupa jer je čine drugi ljudi. Međutim, sadržaj i cilj grupe se nisu mnogo promenili. Kako rešiti ovaj paradoks?

Priča o Fejsbuk grupi „Volimo nauku“ je izmišljena i ilustruje primenu čuvenog filozofskog paradoksa „Tezejev brod“ u savremenom svakodnevnom životu. Ovaj paradoks je stalno prisutan dok postavljamo pitanja da li su predmeti, ljudi ili apstraktni entiteti identični nakon promena koje su pretrpeli. 

Paradoks o Tezejevom brodu prvi put se pojavljuje u Plutarhovim spisima, a o ovom misaonom eksperimentu su raspravljali kako antički filozofi (Heraklit, Sokrat i Platon) tako i moderni filozofi (Tomas Hobs i Džon Lok).

Legenda kaže da je stari brod kojim se Tezej vratio sa Krita u Atinu godinama čuvan tako što su mu Atinjani menjali stare delove kako bi mogao i dalje da se koristi. Posle nekog vremena, svaki deo je bio zamenjen i nametnulo se pitanje da li je to isti brod. Ukoliko je to nov brod, u kom trenutku je postao nov?

Tomas Hobs je uveo i dodatni problem u ovaj paradoks. On se pitao šta bi se desilo da su Atinjani od starih delova napravili drugi brod. Da li bi se moglo reći da je to Tezejev brod ili čak da je Tezej imao dva broda? Činjenica je da se Tezej jednim brodom vratio sa Krita, ali kojim? Ako je odgovor: drugim brodom koji se sastoji samo od starih delova, postavlja se pitanje u kom trenutku je prvi brod prestao da bude Tezejev i kom trenutku je to postao drugi brod.

Paradoks o Tezejevom brodu već skoro 2000 godina živi u filozofiji, ali i mnogim drugim oblastima, kao simbol problema identiteta. Paradoks je primenljiv na mnoge situacije iz svakodnevnog života, a u naučnim krugovima je svakako najzanimljiviji problem identiteta ličnosti koji se susreće sa ovim paradoksom u slučajevima sticanja novih verovanja i nestajanja starih.

PARADOKSI

Život često nije logičan. Raznovrsne situacije sa kojima se suočavamo u matematici i filozofiji predstavljaju paradokse, kontradikcije koje su tačne. Zato kroz suočavanje sa logičkim paradoksima, učimo da živimo.

Istražite PARADOKSE.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs