Парадокси

Куда плови ова Феjсбук група?

У новој, загонетној и логички изазовној рубрици ПАРАДОКСИ, Јована Николић оживљава једну интригантну контрадикцију о Тезејевом броду

Текст: Jована Николић

На Феjсбуку jе направљена група „Волимо науку“ чиjи jе циљ био окупљање љубитеља науке и размена њихових информациjа и идеjа. Како jе време пролазило, у групу су улазили нови чланови, а стари су jе напуштали.

И онда се, такође на Феjсбуку, поjавила информациjа да група „Волимо науку“ постоjи три године, али jе примећено да ова група нема више ниjедног члана коjи jе био ту на почетку, али да има нове чланове.

Ако би неко упоредио списак чланова групе када jе основана и списак чланова три године касниjе, приметио би да то ниjе иста група људи. Да ли jе то и даље група „Волимо науку“? Тема коjом се група бави jе остала иста, али нису исти људи коjи су jе чинили. Шта jе идентитет групе, људи коjи jе чине или њихов циљ?

Можете рећи: група jе иста jер ниjе променила назив и намену. Како обjаснити чињеницу да ту групу сада чине други људи? Да ли jе група људи збир самих тих људи или нешто више?

Можете рећи и: то jе сада друга група jер jе чине други људи. Међутим, садржаj и циљ групе се нису много променили. Како решити оваj парадокс?

Прича о Феjсбук групи „Волимо науку“ jе измишљена и илуструjе примену чувеног филозофског парадокса „Тезеjев брод“ у савременом свакодневном животу. Оваj парадокс jе стално присутан док постављамо питања да ли су предмети, људи или апстрактни ентитети идентични након промена коjе су претрпели. 

Парадокс о Тезејевом броду први пут се поjављуjе у Плутарховим списима, а о овом мисаоном експерименту су расправљали како антички филозофи (Хераклит, Сократ и Платон) тако и модерни филозофи (Томас Хобс и Џон Лок).

Легенда каже да jе стари брод коjим се Тезеj вратио са Крита у Атину годинама чуван тако што су му Атињани мењали старе делове како би могао и даље да се користи. После неког времена, сваки део jе био замењен и наметнуло се питање да ли jе то исти брод. Уколико jе то нов брод, у ком тренутку jе постао нов?

Томас Хобс jе увео и додатни проблем у оваj парадокс. Он се питао шта би се десило да су Атињани од старих делова направили други брод. Да ли би се могло рећи да jе то Тезеjев брод или чак да jе Тезеj имао два брода? Чињеница jе да се Тезеj jедним бродом вратио са Крита, али коjим? Ако jе одговор: другим бродом коjи се састоjи само од старих делова, поставља се питање у ком тренутку jе први брод престао да буде Тезеjев и ком тренутку jе то постао други брод.

Парадокс о Тезејевом броду већ скоро 2000 година живи у филозофији, али и многим другим областима, као симбол проблема идентитета. Парадокс jе применљив на многе ситуациjе из свакодневног живота, а у научним круговима jе свакако наjзанимљивиjи проблем идентитета личности коjи се сусреће са овим парадоксом у случаjевима стицања нових веровања и нестаjања старих.

ПАРАДОКСИ

Живот често није логичан. Разноврсне ситуације са којима се суочавамо у математици и филозофији представљају парадоксе, контрадикције које су тачне. Зато кроз суочавање са логичким парадоксима, учимо да живимо.

Истражите ПАРАДОКСЕ.

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs