Događaji

Uneskova katedra za bioetiku

U Beogradu osnovana Uneskova katedra za bioetiku, koja će se baviti pravima pojedinaca u medicinskim istraživanjima i procesu lečenja

U okviru Centra za bioetičke studije Univerziteta u Beogradu formirana je Uneskova Katedra za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu.

Za šefa Katedre imenovan je direktor Centra za bioetičke studije, profesor dr Vojin Rakić, a njegovi zamenici su direktorka Sekcije za Austriju i direktor Sekcije za Češku Uneskove katedre za bioetiku. U Savetodavnom odboru Katedre je i rektor Univerziteta u Beogradu, profesor dr Vladimir Bumbaširević.

Uneskove katedre za bioetiku se, inače, bave istraživanjem, obukom, informisanjem i dokumentovanjem na polju bioetike i prava. Velika pažnja ovde se posvećuje i zaštiti pojedinaca koji učestvuju u medicinskim istraživanjima, kao i pacijenata, a u okviru Katedre se organizuju i obrazovni programi iz bioetike i ljudskih prava.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs