naučni krug

Proučavanje srpskog jezika u svetu

U sredu, 27. juna, u 18 časova, u Naučnom klubu Beograd održava se tribina sa temom proučavanja srpskog jezika i slavistike na svetskim univerzitetima

U Naučnom klubu Beograd, u Kralja Petra 46, u sredu, 27. juna, u 18 časova, održava se druga u nizu tribina posvećenih izučavanju srpskog kao stranog jezika na svetskim univerzitetima. Ovoga puta, učesnici tribine dolaze iz Međunarodnog slavističkog centra (MSC) prof. dr Dragana Mršević Radović, upravnica MSC-a, prof. dr Boško Suvajdžić, zamenik upravnika MSC-a i prof. dr Aleksandar Milanović, član uprave MSC-a.

Centar za promociju nauke u saradnji sa Institutom za slavistiku Univerziteta u Kelnu i Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu pokrenuo je novi ciklus tribina kako bi ukazao na status srpskog jezika u širim okvirima i u globalnom okruženju. 

U trenutku kada slavistika ostaje u senci pored „profitabilnih“ lingvističkih grupa poput sinologije, japanologije, orijentalistike ili hispanistike, i kada se, kako su pokazala poslednja statistička istraživanja, broj katedara na evropskim univerzitetima na kojima se srpski proučava kao strani jezik u poslednjih petnaest godina gotovo prepolovio, popularizacija izučavanja našeg jezika i kulture i kod stručne publike ali i šire javnosti važan je aspekt ne samo naučne nego i kulturne promocije.

Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu u Beogradu je najstarija institucija ove vrste u slovenskom svetu, koja neprekidno radi do danas. Osnovan je 1971. godine pri Filološkom fakultetu u Beogradu. Cilj MSC-a je da podstiče i pomaže proučavanje naše književne kulturne baštine, kao i učenje i usavršavanje srpskog jezika u inostranstvu. U  ostvarivanju tog cilja Centar posebnu pažnju posvećuje institucijama u svetu koje se bave jezikom, književnošću i kulturom srpskog naroda, te nizom svojih aktivnosti povezuje slavističke katedre stranih univerziteta sa delatnošću slavista u našoj zemlji.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs