PREDAVANJA

Vrednovanje u nauci

Akademik Stevan Pilipović govoriće u petak, 30. januara, u 14 časova, u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, o mnogim temama značajnim za nauku u Srbiji 

Predavanje akademika Stevana Pilipovića „Vrednovanje u nauci“ održaće se u svečanoj sali SANU, u petak, 30. januara, u 14 časova.

U 2015. godini nas očekuje čitav niz važnih događanja u nauci Srbije: naučna strategija, kraj projektnog ciklusa, konkurs za novi projektni ciklus, zakon o nauci i odgovarajući pravilnici, izbori u SANU. Akademik Pilipović govoriće, između ostalog, i o ovim temama.

U okviru predavanja, biće izloženi i predlozi novog pravilnika o izboru zvanja i vrednovanju naučnih rezultata, a analiziraće se i kvantitativni i kvalitativni pokazatelji naučnog vrednovanja. Osim ovoga, biće dati predlozi važni za početak novog projektnog ciklusa u nauci.

Akademik Stevan Pilipović je član Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs