Научни круг

Нови сајт Хоризонта 2020 на српском језику

У понедељак 28. новембра Министарство просвете, науке и технолошког развоја лансирало је нови сајт на српском језику посвећен програму финансирања научних истраживања у ЕУ, Хоризонт 2020

У понедељак, 28. новембра, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије лансирало је нови сајт највећег европског програма за финансирање научних истраживања и иновација Хоризонт 2020 на српском језику. Овај програм, иначе ”тежак” 80 милијарди евра, доступан је српским научницима, али и другим заинтересованим физичким и правним лицима, чији домен интересовања спада у област научних истраживања и иновација.

Нови сајт пружа све релевантне информације о актуеалном оквирном програму, условиам финансирања истраживања, тематским целинама Хоризонта, али и информације о тренутно актуелним позивима. Осим тога, на сајту се могу пронаћи контакт подаци такозваних Националних контакт особа, који могу пружити адекватне и правовремене информације о специфичним областима Хоризонта 2020.

Хоризонт 2020 је програм Европске уније за истраживање и иновације који траје од 2014. до 2020. године. Република Србија сапада у категорију придружених земаља Хоризонта са равноправним условима учешћа. Овај програм осмишљен је као главни инструмент за остваривање циљева стартегије Европа 2020, у којој значајно место заузимају истраживања, иновације и одрживи развој.

Хоризонт 2020 обједињује неколико носећих програма финансирања који подржавају изврсност у науци, лидерство у области индустрије, као и решавање великих друштвених изазова с којима се Европа и свет свакодневно суочавају, попут климатских промена, старења популације, обновљивих и зелених извора енергије, безбедности и сл. Највећи део буџета Хоризонта 2020, скоро четрдесет одсто, усмерен је на решавање управо ових изазова. 

Привремени национални сајт Хоризонта 2020 подигао је Центар за промоцију науке 2014. године.

Истражите више нови сајт Хоризонта 2020 на српском језику.

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs