Naučni krug

Međunarodni dan svetlosti

U Narodnoj bibilioteci Srbije, u sredu, 30. maja, organizuje se proslava Međunarodnog dana svetlosti

U sredu, 30. maja, Narodna biblioteka Srbije organizuje proslavu Međunarodnog dana svetlosti. Prvi Međunarodni dan svetlosti širom sveta obeležen je 16. maja, kao sećanje na dan prvog emitovanja laserskog zraka pomoću rubinskog kristala 1960. godine.

Laseri su transformisali društvo putem zdravstvene zaštite i interneta, a laserska nauka je međunarodno prepoznata u preko 20 Nobelovih nagrada. Međutim, Međunarodni dan svetlosti nije posvećen samo istraživanjima i primeni svetlosti u nauci. Svrha Međunarodnog dana svetlosti je da obezbedi godišnji fokus na svetlost i uvažavanje njene uloge u životima građana sveta kako u oblastima nauke, medicine, komunikacije i energije, tako i u sferama kulture, obrazovanja i održivog razvoja. Razuđena tema svetlosti će omogućiti mnogim različitim sektorima društva širom sveta da učestvuju u aktivnostima kako bi se u ovoj sferi podigla svest o nauci i tehnologiji, umetnosti i kulturi.

U sklopu proslave prvog Međunarodnog dana svetlosti u Srbiji, Nacionalni komitet 30. maja organiyuje program koji će se održati u obliku simpozijuma pod nazivom „Svetlost u gradu“. Ovogodišnja tema je izabrana po nazivu knjige „Svetlost u gradu“ objavljene pod pokroviteljstvom Uneska, na francuskom, engleskom i srpskom jeziku, koja će biti predstavljena u okviru ovog programa.

Ova manifestacija doprineće da se svi svetlosni spektri prikažu široj publici, kao i njihov uticaj u svakodnevni život društva.

Istražite više o Danu svetlosti

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs