Naučni krug

Konferencija o fotonici u Beogradu

Za sve zainteresovane, otvoren je poziv za učešće na konferenciji na temu fotonike, koja se održava u Beogradu, od 26. do 30. avgusta

Konferencija na temu fotonike 7th International School and Conference on Photonics PHOTONICA 2019“, održaće se u Beogradu od 26. do 30. avgusta, a za sve zainteresovane otvoren je drugi poziv za sedmu međunarodnu školu. Uz petodnevni program predavanja i poster sekcija iz različitih oblasti fotonike, u okviru konferencije biće održana i dva propratna događaja: simpozijum na temu mašinskog učenja u fotonici – „Machine Learning in Photonics Symposium“ i radionica The European synchrotron and FEL user organization (ESUO) Regional Workshop.„

PHOTONICA je međunarodni skup koji se već tradicionalno održava svake druge godine, počev od 2007. Zamišljen je kao forum za edukaciju mladih istraživača, razmenu znanja i ideja, kao i jačanje saradnje među naučnicima iz akademskih ustanova, univerziteta i istraživačkih laboratorija u industriji, koji rade u ovoj atraktivnoj oblasti.

Dosad, PHOTONICA se pokazala kao veoma uspešna konferencija u regionu, beležeći među učesnicima konstantan rast eminentnih naučnika i mladih istraživača iz celog sveta. Ove godine očekuje se rekordan broj učesnika, preko 300 naučnika iz zemlje i inostranstva, od kojih je preko trideset plenarnih i uvodnih predavača, među kojima su neka od najvećih imena osnovnih i primenjenih istraživanja u fotonici koja su dala doprinose u razvoju svetlosnih tehnologija.

Optičko društvo Amerike prepoznalo je ovu konferenciju kao značajan događaj stavljajući je u kalendar bitnih skupova na temu fotonike.

 

 

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs