КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Јесен Владана Деснице

Најзначајнији научни скуп који окупља лингвисте из Србије и Хрватске одржаће се ове јесени у Сплиту и Исламу Грчком

Десничини сусрети 2014, научни скуп посвећен писцу Владану Десници и његовој вези са Сплитом, одржаће се у овом граду 19. и 20. септембра, као и у месту Ислам Грчки код Задра, 21. септембра. У оба града писац је провео значајан део живота и написао нека од својих најпознатијих дела.

Циљ ове манифестације јесте да се открије не само уметничко сазревање познатог писца током боравка у Сплиту (1920–1945), већ и да се осветли међуратно раздобље у културном, политичком и друштвеном животу овог града у том периоду.

Познато је да је Десница своје најпознатије дело Прољећа Ивана Галеба започео тридесетих година баш у Сплиту, а тај град је прожимао његово стваралаштво током читавог Десничиног живота.

Манифестацију организују Центар за компаративнохисторијске и интеркултурне студије и Одсек за кроатистику Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу, Хрватско друштво писаца и Српско културно друштво Просвета, у сарадњи с Филозофским факултетом Свеучилишта у Сплиту.

Трошкови боравка и учешћа на манифестацији биће покривени, а пријаве и сажетак до 2000 карактера шаљу се до 1. фебруара на следеће адресе: phillip.simetinsegvic@gmail.com i nikolina.simetinsegvic@gmail.com

Истражите више о Владану Десници: http://sh.wikipedia.org/wiki/Vladan_Desnica

 

 

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs