Događaji

CPN na RRI Tools sastanku u Briselu

U sredu, 18. novembra 2015. godine, u Briselu, kao deo konzorcijuma CPN će prisustvovati sastanku jednog od vodećih projekata FP7  programa – RRI Tools

Predstavnici Centra za promociju nauke uključeni u realizaciju projekta RRI Tools, jednog od vodećih projakata okvirnog programa Evropske komisije FP7,  zajedno će sa ostalim partnerima na projektu prisustvovati sastanku u Briselu, 18. novembra, na kome će biti predstavljena prva verzija RRI Toolkit-a, čije je objavljivanje planirano za januar 2016. godine.   

Budući da projekat RRI Tools (Responsible Research and Innovation – Odgovorno istraživanje i inovacije) tokom 2016. godine ulazi u svoju najvažniju, a ujedno i završnu fazu, na sastanku će biti reči o diseminaciji i popularizaciji projekta među relevantnim ciljnim grupama.  Centar za promociju nauke, kao jedan od partnera ovog konzorcijuma, ima ulogu regionalnog centra koji koordinira projektne aktivnosti u nekoliko zemalja Jugoistočne Evrope. Na ovaj način CPN učestvuje u realizaciji ciljeva projekta koji, između ostalog, podrazumevaju  i prenošenje znanja i usvajanje principa odgovornog istraživanja.

Sam projekat  RRI Tools kao jedan od svojih prioritetnih ciljeva ima veće uključivanje celokupne društvene zajednice u proces uspostavljanja boljeg odnosa između polja istraživanja i inovacija s jedne strane i društva sa druge. Time se postižu veća inkluzivnost, kreativnost, ali i bolja saradnja među različitim društvenim grupama – istraživačima, predstavnicima civilnog sektora, donosiocima odluka, kreatorima javnih politika i dr.

Projektom RRI Tools će biti obuhvaćeno trideset zemalja iz Evropskog istraživačkog prostora i za te potrebe je osnovano devetnaest nacionalnih i regionalnih centara koji će vršiti obuke za korišćenje alata nastalih tokom trajanja projekta, raditi na kreiranju strateških dokumenata i širokom usvajanju RRI koncepta.

Istražite više o projektu RRI Tools.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs